Działalność charytatywna

Dobro powraca. Wychodzimy z założenia, że aby zyskiwać, należy dawać innym. Z każdej zorganizowanej przez nas imprezy przeznaczamy kilkaset złotych zysku na działalność różnych fundacji. Przyłączając sie do naszego jarmarku dokładasz cegiełkę do naszej darowizny.